Sotningsteknik

Vi erbjuder Optimerad ångsotning samt Infraljudsotning

Driftanalys

"Big data" analys av driftdata, för optimerat körsätt av panna och sotningssystem

CFD och bullerexpertis

CFD analys och lösningar för lösningar för buller & vibrationer

Hur infraljudssotning fungerar

Infraljudsotning, utvecklat av svenska företaget Infrafone, används huvudsakligen i applikationer såsom ekonomiser, luftförvärmare, katalysatorer (SCR), rökrörspannor och kanaler. Det lågfrekventa ljudet erbjuder unikt lång räckvidd. För att lättare förstå principen av Infrafones sotrengöringsmetod, klicka på START.

Hur optimerad ångsotning fungerar

Vår optimering av ångsotning, utvecklad av svenska företaget SootTech, används för att minska ångförbrukningen med upp till 50 % eller för att öka rengöringsverkan genom att ångsota oftare med bibehållen ångförbrukning. Vår optimering erbjuder fler ångsotarstarter än något annat system på marknaden.

Mer om infraljudssotning

Ren och miljövänlig

Våra kunder har upplevt både ekonomiska vinster och miljövinster från att använda våra system.

Marina applikationer

Vi har omfattande erfarenhet från marina tillämpningar. Se våra referenser.

Kraft och värme

Vi har erfarenheter från en mängd bränslen, såsom bio-bränslen, kol, avfall och svartlut. Läs om olika applikationer

Återbetalningstid

För en solid beslutsgrund hjälper vi våra potentiella kunder att beräkna besparingarna relaterade till att använda våra system.

Nyheter

Wave Impact Heat Management AB

Landsvägen 52
SE-17263 Sundbyberg
Tel. +46 8-661 33 10
epost: info@heatmanage.com

Service & reservdelar

epost: service@heatmanage.com

Försäljning

Kristian Floresjö
mobil: +46 703 556 670,
epost: kristian.floresjo@heatmanage.com