Nyheter

Reducera emissioner med Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Sista ansökningsomgången pågår 9/10 – 9/11. Sök nu för att med hjälp av infraljudsotning minska utsläppen av CO2 t ex från din biobränsleeldade eldrörspanna. Minskningen kan dels åstadkommas genom att öka pannans verkningsgrad, genom sänkt utloppstemperatur i medel. Ytterligare minskning kan åstadkommas om stödeldning med olja sker under stopp för manuell sotning. Infraljudsotning minskar drastiskt behovet av manuell rengöring. Eldningsolja tillför 290 kg CO2 per MWh, medan skogsflis tillför 10 kg per MWh.

 

Sök på: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Ställer ut på Fjernvarmedagene

Fjernvarmedagene

Heat Management ställer ut på Fjernvarmedagene i Fornebu, Norge 17/10.

Kom förbi så berättar jag mer!

Klas Lindahl

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Projektuppdatering september

September gav oss en mix av projekt:

-Ett kryssningsfartyg: För renhållning av fyra avgaspannor och skorstenar, för att minska sotnedfall på däck.

-Nybyggd 37 MW biopanna i Schweiz: För att optimera renhållningen av ECO.

-Bioeldad rökrörspanna i Norge: För att reducera antal stopp för manuell rengöring.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nytt patent beviljat

Patentansökan för vår högeffektiva lösning för vibrationsdämpning har nu beviljats. Tekniken bygger på reaktiv dämpning som med motfas rörelse hos ett viktpaket släcker ut vibrationer.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

NoBio seminarium om cleantech

Heat Management, representerat av Andreas Aspell, presenterade infraljudsotning på driftseminarium för norska MCP värmeverk under NoBios årliga seminarium. Temat fokuserade huvudsakligen på nya EU-direktiv (Directive (EU) 2015/2193) för minskat utsläpp och rökgasreningsteknik bl a el-filter och slangfilter/textilfilter, två metoder för rökgasrening som brukar innebära ökade krav på effektiv rengöring av hela pannan. Läs under våra referenser om hur Heat Management hjälpt Tidaholm att höja tillgängligheten på sitt textilfilter och om hur Veitsiluoto fått minskat underhållsbehov av el-filter tack var infraljudsotning.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Big Data-analyser åt ECOMB

Pressmeddelande från ECOMB AB 2017-05-10

Mjukvara som stärker oss

ECOMB och det svenska företaget Heat Management har inlett ett samarbete rörande driftanalys av förbränningsanläggningar. De enorma mängder data som produceras av alla sensorer i en förbränningsanläggning kräver specialiserad mjukvara för ”Big Data”-analysen och för att finna samband mellan parametrar. Heat Managements mjukvara och expertis att analysera resultaten kommer att lyfta våra panndiagnoser till en högre nivå av detaljinformation och kvantifiera besparingarna med ECOMBs produkter. Detta kommer underlätta för beslutsfattarna i inköpsprocessen.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nytt bolagsnamn!

Under 2016 slöt Infrafone AB ett samgåendeavtal med SootTech AB, ett cleantech-företag som utvecklar och levererar lösningar för optimering av ångsotblåsarsystem. Detta innebär att bolagets erbjudande expanderats och täcker ett bredare applikationsområde, både inom och utom befintliga kundsegment. Som ett led i det expanderade erbjudandet beslutades om namnbyte till Wave Impact Heat Management AB.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Optimering av ångsotning i sodapanna

Gruvöns bruk har sedan installationen av HISS optimerad ångsotning för 11 månader sedan kört sin 2700 tonTS/dygn panna på i medel 7 % högre last än året innan. Samtidigt har man minskat förbrukningen av sotånga med 30 %. Kontakta oss för en detaljerad fallbeskrivning.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Framgångar för eldrörspannor

Vår standardiserade lösning för sotning av eldrörspanna fortsätter att tas väl emot av marknaden. Under andra halvåret 2016 driftsattes fyra nya anläggningar. Det handlar ofta om att förbättra rengöringsverkan jämfört med tryckluftsotning, som hos Nässjö Affärsverk. Typiska resultat är ökad verkningsgrad, färre stopp för manuell rengöring av rökrörspanna och stabiliserad utloppstemperatur, som hos Sandviken Energi och Tidaholm Energi.

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Effektiv renhållning av CDQ ekonomiser firar 20-årsjubilieum

Det är nu 20 år sedan som infraljudsotning installerades för renhållning av kamflänsekonomisern i tre CDQ-pannor hos SSAB(tidigare Ruukki) i Raahe, Finland. Systemen har under alla dessa år framgångsrikt förebyggt försmutsning och igensättning som tidigare skedde.

Posted by martin in Nyheter