Nyheter

Katalysatorer ger en stark start på året

Katalysatorer har utvecklats till ett hett affärsområde för oss. På bara några veckor har vi fått order på infraljudsotning för tre katalysatorer, för två avfallspannor i Tyskland och Belgien, och för en biopanna i Sverige. Striktare emissionskrav kräver en effektiv och djuprengörande metod, vilket infraljudsotning är.

Som grädde på moset fick vi order också för en kolpanna i Indonesion och fyra bioeldade rökrörspannor, tre i Sverige och en i Norge.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nya order i december

Efter att ha mottagit order till 3 fartyg i November avslutades året med order till 3 ytterligare fartyg. Kommande år se marina marknaden mycket bra ut för oss. Tillsammans med de två order i december för 2 kraft- /värmeanläggningar i Skandinavien blir december en mkt bra månad för infraljudsotning.

-3 kryssningsfartyg till Virgin Cruises, leverans 2018-2020. Vart och ett utrustat med 7 infraljudgeneratorer.

-Växjö Energis nyaste panna (105 MW biobränsle BFB från Andritz). Växjö Energi (VEAB) har använt vår sotningsteknik i sin CFB-panna sedan 2009.

-Rökrörspanna hos Elkem i Norge

 

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Order i november

November gav oss orders till kolkraftverk och kryssningsfartyg.

-3 kryssningsfartyg för Fincantieri, förebyggande sot på däck och försmutsning av pannor, leverans 2018-2020.

-3 kolkraftverk på 3 kontinenter; i Tyskland, Indonesien och Honduras. Syftet är förbättrad renhållning av värmeöverförande ytor.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Presenterar på Tappi Peers

Träffa oss på Tappi Peers i Norfolk, Virginia 5-8 november, 2017. Vid passet för ny teknik kl 1:30PM-3:00PM den 6e november 6 kommer vår COO Johan Holmér ge presentationen ‘Sootblow More With Less Steam’

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Reducera emissioner med Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Sista ansökningsomgången pågår 9/10 – 9/11. Sök nu för att med hjälp av infraljudsotning minska utsläppen av CO2 t ex från din biobränsleeldade eldrörspanna. Minskningen kan dels åstadkommas genom att öka pannans verkningsgrad, genom sänkt utloppstemperatur i medel. Ytterligare minskning kan åstadkommas om stödeldning med olja sker under stopp för manuell sotning. Infraljudsotning minskar drastiskt behovet av manuell rengöring. Eldningsolja tillför 290 kg CO2 per MWh, medan skogsflis tillför 10 kg per MWh.

 

Sök på: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Ställer ut på Fjernvarmedagene

Fjernvarmedagene

Heat Management ställer ut på Fjernvarmedagene i Fornebu, Norge 17/10.

Kom förbi så berättar jag mer!

Klas Lindahl

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Projektuppdatering september

September gav oss en mix av projekt:

-Ett kryssningsfartyg: För renhållning av fyra avgaspannor och skorstenar, för att minska sotnedfall på däck.

-Nybyggd 37 MW biopanna i Schweiz: För att optimera renhållningen av ECO.

-Bioeldad rökrörspanna i Norge: För att reducera antal stopp för manuell rengöring.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

Nytt patent beviljat

Patentansökan för vår högeffektiva lösning för vibrationsdämpning har nu beviljats. Tekniken bygger på reaktiv dämpning som med motfas rörelse hos ett viktpaket släcker ut vibrationer.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments

NoBio seminarium om cleantech

Heat Management, representerat av Andreas Aspell, presenterade infraljudsotning på driftseminarium för norska MCP värmeverk under NoBios årliga seminarium. Temat fokuserade huvudsakligen på nya EU-direktiv (Directive (EU) 2015/2193) för minskat utsläpp och rökgasreningsteknik bl a el-filter och slangfilter/textilfilter, två metoder för rökgasrening som brukar innebära ökade krav på effektiv rengöring av hela pannan. Läs under våra referenser om hur Heat Management hjälpt Tidaholm att höja tillgängligheten på sitt textilfilter och om hur Veitsiluoto fått minskat underhållsbehov av el-filter tack var infraljudsotning.

 

Posted by martin in Nyheter, 0 comments