NoBio seminarium om cleantech

Heat Management, representerat av Andreas Aspell, presenterade infraljudsotning på driftseminarium för norska MCP värmeverk under NoBios årliga seminarium. Temat fokuserade huvudsakligen på nya EU-direktiv (Directive (EU) 2015/2193) för minskat utsläpp och rökgasreningsteknik bl a el-filter och slangfilter/textilfilter, två metoder för rökgasrening som brukar innebära ökade krav på effektiv rengöring av hela pannan. Läs under våra referenser om hur Heat Management hjälpt Tidaholm att höja tillgängligheten på sitt textilfilter och om hur Veitsiluoto fått minskat underhållsbehov av el-filter tack var infraljudsotning.

 

Kommentera