Om Företaget

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att öka verkningsgrad, tillgänglighet eller livslängd hos kraftverk och marina pannor genom optimerad sotning och detaljerad driftanalys. Genom att optimera ångsotningssystem eller genom att använda infraljudsotning kan vi erbjuda en sotrenhållningsteknik för de flesta applikationer.

2016 gjordes en sammanslagning mellan Infrafone AB och SootTech AB för att skapa ett brett erbjudande inom optimerad renhållning av förbränningsanläggningar. Infraljudsotningen som härstammar från Infrafone lämpar sig primärt för de kallare delarna i pannor, såsom ekonomiser, luftförvärmare och katalysatorer. Den optimerade ångsotningen som härstammar från SootTech används för att spara sotånga eller för att öka rengöringsverkan, primärt i varma delar såsom överhettare.

Infrafone

soottech