CFD simulering, Computational Fluid Dynamics

Nu som tjänst

I visa fall beror beläggningar på ett ojämnt fördelat gasflöde. En ojämn fördelning kan också leda till lokalt hög gashastighet, vilket kan resultera i erosion och accelererat slitage av värmeöverföringsytor, katalysatorelement osv. Flödesfördelning genom värmeväxlare påverkar även värmeöverföringen. I elfilter är fördelningen av rökgaser en utmaning som kräver väl utformad inloppskanal, styrplåtar och fördelningsskärmar.

Infrafone erbjuder CFD som stöd vid utformning av rökgaskanaler, inloppskanaler till elfilter och andra tillämpningar.