ABTCP-2018

Träffa oss på ABTCP-konferensen i Veracel, Brasilien!

Heat Management kommer att delta vid konferensen ABTCP Encontro Operadores de caldeira de recuperação e força (15:e mötet för operatörer av sodapannor och 2:a mötet för operatörer av kraftpannor) i Veracel, Brasilien den 28-29 november 2018.

Konferensen syftar till att främja utbytet av information mellan operatörer, sprida de senaste tekniska innovationerna inom områdena sodapannor och kraftpannor. Målgruppen för eventet är operatörer av sodapannor och kraftpannor.

Om Heat Management

Heat Managements kompletta erbjudande består av:

  • Förebyggande akustisk rengöring med låg frekvens. Typiskt användningsområde är ECO, SCR och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotblåsare för att sotblåsa oftare eller minska ångförbrukningen genom att lokalt styra ångtillförseln till varje sotblåsare. Möjliggör överlappande sotblåsning vilket ökar antalet möjliga sotblåsarstarter i kritiska områden.
  • Big data panndiagnos för detaljerad studie av pannans driftsparametrar.
  • CFD-flödesanalys för att modellera exempelvis problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflödet.