Aktuella ämnen om energiproduktion diskuterades på Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz

Under slutet på januari deltog Infrafone på Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz, en konferens med mer än 500 deltagare. De ämnen som diskuterades var framtiden för energiproduktion baserat på avfallsförbränning, verkningsgraden hos förbränningspannor, korrosion, rökgasrening med mera. Marknaden för energiproduktion baserat på avfallsförbränning är under hård press pga fallande pris på elektricitet och fallande pris på mottaget avfall. Ledningen hos många kraftvärmeverk och pannleverantörerna letar efter nya tekniska lösningar som kan öka verkningsgrad och lönsamhet. Intresset för hur infraljudssotning kan bli en viktigt del i detta pussel var stort. Infrafone presenterade vår sotrengöringsteknologi. Deltagarna bestod av representanter från kraftvärmeverk, pannleverantörer, Universitet och politiker. Vill du ladda ner artikeln från konferensen om vår teknologi eller våra presentation kan du  klicka här.