Ångsotningens ersättare är här!

Ångsotning har sedan länge ansätts som en väl beprövad och fungerade teknik för renhållning av tubpaketen i pannor. Idag finns dock tekniker som ger högre lönsamhet för renhållning av olika delar i pannor. En av dessa tekniker är att sota de kallare delarna, t ex ekonomisern, med Infraljud. För att underlätta förståelsen för hur denna teknik fungerar och skiljer som från ångsotning har vi sammanställt ett ”White Paper” som ni kan ladda ner här. Detta kan underlätta vid framtida val av ny sotningsteknik.

Klicka här för att gå till sidan för nedladdning av dokumentet