Applikationer

Från energiproducenter (Avfall, bio och kol-kraft etc.) till marina applikationer (Kryssning, färjor och cargo) har vår expertis gett våra kunder stor nytta så som:

  • Ökad tillgänglighet och verkningsgrad på pannan
  • Minskad ångkonsumtion
  • Bränslebesparing
  • Minskade underhållskostnader för pannan
  • Förbättrad arbetsmiljö på grund av minskad manuell rengöring
  • Sotfria däck på Kryssnings- och fraktfartyg
  • Minskade emissioner från katalysatorer och elfilter

Vi hjälper våra kunder att optimera sotrengöringen för att uppnå det bästa resultatet enligt kundens behov. Vårt stora produktsortiment är ett resultat av vår unika kunskap och vårt kundfokus.