Avfallseldad panna

Vanliga applikationer för infraljudsotning på avfallseldade förbränningspannor är ekonomisers och katalysatorer. Vår optimering av ångsotning används för att spara sotånga eller att öka rengöringsverkan främst i varmare delar såsom överhettare.

Några av fördelarna som våra sotrengöringssystem tillför kunden är:

  • Ökad elproduktion eller reducerat behov av eldning med spetspannor, genom minskad ångförbrukning eller renare värmeytor.
  • Färre driftstopp för manuell rengöring. Ökad tillgänglighet och energiproduktion.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudsotning kommer åt områden som andra konventionella sotrengöringsmetoder inte klarar av.
  • Ökad livslängd av värmeväxlare. Mer än 40 % livslängdsökning på värmeväxlaren. Skonsam sotrengöringsmetod ökar livslängden på värmeväxlaren genom att reducera behovet av konventionella sotrengöringssystem. Infrafones sotrengöringsmetod bidrar inte till någon korrosion eller erosion.

Läs om en mer lönsam avfallspanna

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en avfallspanna ökades genom bland annat minskade kostnader för manuell rengöring för en avfallseldad förbränningspanna när Infrafones infraljudsteknik installerades. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing.

Ladda ner Business case och läs om en lönsammare avfallspanna. Ni behöver då ange er mailadress för att vi ska kunna skicka en länk med filen till er. Därefter är det bara att klicka på länken som ni fått i ert mail så laddas dokumentet ner. Vi accepterar enbart företags e-postadresser för nedladdning av dokument.

Ladda ner Business Case!