Infraljudsotning i rökrörspannor

I värmeverk upp till 25 MWth är användande av en rökrörspanna ett kostnadseffektivt och kompakt sätt att återvinna energin i förbränningsgasen. Som namnet antyder passerar rökgasen inuti rören, omgiven av en vattenmantel som kyler rökrören. Pannan monteras normalt vertikalt och har i allmänhet tre stråk med mellan 300 och 800 rör inuti pannan. Rengöring av rökrör under drift är utmanande och måste kombineras med manuell rengöring. Traditionella rengöringsmetoder inkluderar tryckluftpulser som skjuts in från toppen av pannan samt manuell rengöring av varje rör. För manuell rengöring måste pannan tas ur drift och normalt används en oljeeldad panna för att kompensera produktionsförlusten. Den manuella rengöringen är ett farligt arbete som kan ta upp till en dag och kostar både arbetstimmar och oljeförbrukning. 

Vanligtvis börjar försmutsningen av en rökrörspanna i den nedre vändkammaren, där det inte finns någon automatisk rengöring och där de tryckluftpulser som skjuts in från toppen har svårt att nå. Försmutsningsmekanismen innefattar ackumulering av så kallat ”skägg” vid rökrörens inlopp. När skägget växer sugs det in i rören och så småningom täpper till dem. Eftersom varje rör utgör ca 0,5% av stråkets värmeöverföringsområde, försämras värmeöverföringen snabbt och resulterar i förluster i termisk verkningsgrad. Med hjälp av långdistansverkande infraljud hålls rökrören öppna i botten, vilket undviker förlusterna och förlänger tiden tills för manuell rengöring behövs. Figur 1 nedan visar ett exempel på ”skägg” i en vertikal rökrörspanna.

Här kan du ladda ner en rapport som beskriver hur sågverket Moelven Edanesågen AB använder infraljudssotning för att rengöra sin rökrörspanna!

Rökrörspanna

Fig 1. Vertikal rökrörspanna, med övre del av rökrör (topp) och nedsmutsning i vändkammaren (botten)

Kostnadseffektiv och kraftfull infraljudsotare

Heat Management har utvecklat en standard av infraljudgenerator för detta ändamål, vilken kräver en begränsad akustisk modell och som har en generisk design, för varje installation. Resultatet är kostnadseffektiv och kraftfull infraljudsotare för alla rökrörspannor. Infraljudkällan drivs med en 24 V DC magnetventil och körs på tryckluft (6-8 bar), i två sekunder var fjärde minut och en ljudtrycksgivare mäter den akustiska effekten. Luftförbrukningen varierar mellan 6 och 9 Nm3 / h, beroende på pannans storlek (MWth eller rökrörens totala tvärsnittsarea). En buffertank på 750 liter måste installeras nära infraljudsotaren. 

Allmän installation av infraljudsotare

Allmän installation av infraljudsotare

Allmän installation av infraljudsotare2

Kontakta oss för att få en offert på infraljudsotare för rökrörspannor!