Kolkraftverk

Vanliga applikationer för Infraljudsotning i kolpannor är ekonomisers, luftförvärmare (Ljungstrom, Rothemuhle, tubular) och katalysatorer (även high-dust). Vår optimering av ångsotning används för att spara sotånga eller att för att öka rengöringsverkan, främst i varmare delar såsom överhettare.

Några av fördelarna som våra sotrengöringssystem tillför kunden är:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotning. Ökad elproduktion eller reducerade bränslekostnader.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudsotning når områden som inte konventionella sotrengöringsmetoder kommer åt.
  • Färre stopp för manuell rengöring. Ökar tillgängligheten och energiproduktion.
  • Ökad livslängd för värmeväxlarna. Genom att minska eller eliminera ångsotning förlängs värmeväxlarnas livslängd. Infraljudstekniken är en skonsam torr rengöringsmetod som inte gör någon åverkan på värmeväxlaren eller katalysatorns element och som inte bidrar till vare sig korrosion eller erosion. Även vår optimerade ångsotning HISS minskar slitage eftersom tiden då ånga tillförs halveras.

Läs här om våra tekniska lösningar för kolkraftverk (klicka dokumentet):

Läs om ett mer lönsamt kolkraftverk!

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en koleldad panna ökades genom bland annat minskade kostnader för manuell rengöring när infraljudsteknik installerades. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing. Läs om lönsammare kolpanna, klicka här.