Kryssningsfartyg och färjor

Inget sot på däck, minskad röktäthet, minskad ångkonsumtion, högre verkningsgrad , lägre underhålls- och driftkostnader.

Energieffektivisering har blivit av vital betydelse för kryssningsindustrin både av ekonomiska skäl och miljöskäl. Branschen står inför ständigt ökande utsläppskrav. Med en strävan att optimera energieffektiviseringen, finns det ett stort fokus på att minska bränsleförbrukningen, spara energi genom att minska minska ång- och vattenförbrukningen ombord. Inom ramen för energieffektivisering är det viktigt att hitta kostnadseffektiva alternativa för att öka tillgängligheten och verkningsgraden, samt minska underhållskostnaderna och förlänga livslängden. Heat Management Solutions erbjuder lösningar för att förhindra sot på däck och sotbeläggningar i förbränningspanna och katalysator.

Fördelar med Infraljudsotning:

  • Minskat eller eliminerat sot på däck. Gnistor från flagor och sot minskas eller elimineras.
  • Minskad rökgastäthet
  • Minskad eller eliminerad manuell rengöring och vattenspolning. Minskad hantering av förorenat vatten och färre arbetstimmar.
  • Minskad ångförbrukning
  • Ökad livslängd för värmeväxlarna Skonsam sotning ökar livslängden på värmeväxlarna genom att minska konventionell sotning med ånga. Infraljudtekniken medför vare sig korrosion eller erosion.
  • Lägre och mer stabilare differentialtryck. Infraljudet når områden som konventionell sotning med ånga inte når.
  • Minskad eller eliminerad användning av kemikalier. Eliminerar kostnader för kemikalier.
  • Minskat behov av underhåll och service på pannan.Generellt minskade underhållskostnader, både material och arbetstid.