Lastfartyg

Minskad ångförbrukning, reducerade underhållskostnader och ökad livslängd på värmeväxlare – generellt minskar sotrelaterade problem.

Idag finns det mer än 87 000 fartyg på den globala marknaden över 100 GT och last fartyg representerar en stor majoritet av dessa. Av alla lastfartyg har 25 000 klassats som medelstora eller stora fartyg. I över 25 år har vi marknadsfört, sålt och levererat sotrengöringssystem till alla typer av lastfartyg.

 • Containerfartyg
 • Bilfraktfartyg
 • Tankerfartyg
 • Bulkfartyg
 • Ro-rofartyg (med katalysatorer)
 • FPSO
 • Tunga lastfartyg

Fördelar med Infraljudsotning:

 • Minskad ångförbrukning
 • Ökad livslängd för värmeväxlarna. Skonsam sotning ökar livslängden på värmeväxlarna genom att minska konventionell sotning med ånga. Infrafones infraljudsteknik medför vare sig korrosion eller erosion.
 • Lägre och mer stabilare differentialtryck. Infraljudssystem klarar av att rengöra områden som konventionell sotning med ånga inte når.
 • Minskad eller eliminerad manuell rengöring och vattenspolning. Mindre hantering av förorenat vatten och färre arbetstimmar.
 • Minskat eller eliminerat sot på däck. Gnistor från flagor och sotminskas eller elimineras.
 • Minskad eller eliminerad användning av kemikalier. Eliminerar kostnader för kemikalier.
 • Minskat behov av underhåll och service på pannan. Generellt minskade underhållskostnader för både material och arbetstid.