Lösningar för Massa- och pappersindustrin

Lösningar för Massa- och pappersindustrin

På ett massabruk finns sodapannor och barkpannor som kan dra nytta av Heat Managements produkter och tjänster. Värmeöverförande ytor, katalysatorer och kanaler kan hållas rena på ett mer effektivt och miljövänligt sätt, vilket leder till stora besparingar och att flaskhalsar i produktionen kan elimineras. För dessa applikationer erbjuder Heat Management:

  • Optimerad ångsotning
  • Big Data driftanalys
  • Infraljudsotning

Boka Webbmöte

Här kan du boka in ett webbmöte där vi diskuterar hur en optimering av ert ångsotningssystem kan göras. Detta webbmöte blir första steget i att ta fram en offert på en lösning, inklusive en analys av de besparingar och förbättringar ni kan uppnå.

Optimerad ångsotning

Ångsotningen i sodapannor körs vanligtvis utan avbrott för att förhindra pålagring och sintring på värmeväxlarytorna. I många fall räcker inte en manuell rengöring vid den årliga revisionen. Vår optimering kan öka sotblåsningskapaciteten med 100%, utan att du behöver installera fler sotblåsare eller ångstammar. Genom att montera ett ställdon på varje sotblåsares ångventil kan befintliga sotblåsare uppgraderas utan driftstopp till envägs sotblåsning. Under planerat driftstopp kan styrsystemet uppgraderas för att möjliggöra överlappande drift av sotblåsare. Tekniken utgör en revolutionerande förbättring av sotblåsningssystemet, fördubbling av kapaciteten (antal starter per dag) utan att du behöver installera fler sotblåsare och eller förbruka mer ånga. Du kan läsa mer om optimerad ångsotning här.

Genom att utrusta sotblåsarna med våra ställdon för att reglera ångflödet lokalt kan vi uppnå:

  • Upp till 50% minskad ångförbrukning av ångsotningen
  • Dubbla sotblåsningsfrekvensen
  • En kombination av ovanstående

Big data driftanalys

Vår optimering av sotblåsare åtföljs ofta av en driftstudie med hjälp av vår Big Data analysprogramvara. Studien av driftparametrar kommer att avslöja vilka värmeväxlare att fokusera renhållningen på och kommer att kvantifiera fördelarna, t.ex. hur mycket den genomsnittliga ångtemperaturen kan ökas genom att sotblåsa oftare i de mest problematiska områdena. Korrelationsanalys av alla driftparametrar visar hur förändringar i en parameter påverkar andra parametrar. Du kan läsa mer om Big Data analys här.

Infraljudsotning

Sodapannor lider typiskt av uppbyggnad av beläggningar i kanalen mellan ECO och ESP (elektrostatiskt rökgasfilter). Vissa har igensättningsproblem som tvingar fram extra stopp för manuell rengöring, vilket medför produktionsstörningar. Infraljudsotning (lågfrekvent akustisk rengöring) är en förhindrande metod med unikt kraftfull verkan och räckvidd. Du kan läsa mer om infraljudsotning här.

Typiska resultat är:

  • Igensättningsproblem lösta
  • Drastiskt minskat behov av manuell rengöring
  • Stabilt tryckfall över kanalen