Processindustri

Förbättrad värmeöverföring. Ökad verkningsgrad.

Våra sotrengöringsmetoder är applicerbara för ett brett område där målet är att öka värmeöverföringen och öka verkningsgraden. Förutom för kraft och värmeindustrin och marina industrin kan våra sotrengöringsmetoder användas till att förbättra värmeöverföringen t ex silos, kanaler, elfilter, cementverks recuperator etc. Om du önskar att förbättra verkningsgraden i er applikation så tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att hitta den optimala lösningen.