Artikel av the VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation about infrasound technology Augusti 2013

VGB Powertech International Journal for Electricity and Heat Generation no 8. 2013 innehåller en artikel om infraljudsteknik från VGB seminariet ”Thermal Waste Incineration in Hürt/Knapsack, GermanyW, som hölls i November 2012. Martin Ellebro som är teknikchef på Infrafone AB var talare på seminariet och pratade om hur ökad lönsamhet kan uppnås genom effektivare sotrengöring baserat på infraljudsteknik. Effektivare sotrengöring kan leda till många fördelar så som lägre operationella kostnader, ökade intäkter, bättre arbetsmiljö samtidigt som det ger en miljövänligare drift av ett kraftvärmeverk. Artikeln som skrevs om seminariet kan du ladda ner nedan. Artikeln är på engelska. Klicka här om ni vill läsa artikeln på engelska.