Artikel från – Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz 2014

Att förhindra sotuppbyggnad i förbränningspannor är ett komplext område som många chefer på kraftvärmeverk brottas med. Det finns ett antal olika tekniker som kan nyttjas så som ångsotning, kulsotning, tryckluftssotning och sotning med hörbart ljud. Den 27 – 28 januari 2014 kommer Infrafone att presentera teknik för sotning med Infraljud på Berliner Abfallwirtschafts- und Energiekonferenz in Berlin. Vi kommer informera om vilka tillämpningar som lämpar sig att sota med infraljud och de effektivitetsvinster som kan åstadkommas av detta. En artikel om vår teknologi kommer att publiceras i samband med konferensen. Vill du läsa den på engelska kan du klicka här och på tyska klickar du här. Den presentation som vi presenterade på konferensen hittar du här på engelska och här på tyska.