Artikel i Nordisk Energi från Panndagarna Februari 2013

Nordisk Energi skriver om Panndagarna 2013 som hölls i Helsingborg. Martin Ellebro teknisk chef på Infrafone AB, höll i februari 2013 ett föredra på panndagarna om hur lönsamheten ökas genom att effektivisera sotningen av pannorna. Effektiviserad sotning kan leda till många fördelar som sänkta kostnader och ökad effektivit i ett kraftvärmeverk. Martin Ellebro tog upp flera av Infrafones referenser som kunnat öka sin lönsamhet tack vare Infrafones effektivare sotningsteknik. Intresset var stort på konferensen och många undrade hur tekniken fungerade och på vilka applikationer den fungerade. Även Nordisk Energi fann det intressant av Infrafone och skrev en intressant artikel. Läs artikeln från Nordisk Energi här.