Artikel om infraljudsotning från IRRC


Artikeln som publicerades vid konferensen IRRC Waste-te-Energy i Wien i år är nu tillgänglig på följande länk:

http://www.vivis.de/phocadownload/2016_wm/2016_wm_247-256_ellebro.pdf

Artikeln beskriver dels hur infraljudsotning fungerar och den tar upp resultat från nyligen genomförda installationer på ekonomiser och SCR (katalysator) i avfallspannor.