Automatisk sotning för sodapannor på ABTCP i São Paulo

Heat Management kommer att delta vid ABTCP i São Paulo 23e-25e okt, tillsammans med Elof Hansson där vi presenterar de senaste erfarenheterna och morgondagens sotningsteknik.

För sodapannor finns stora besparingar i att optimera befintlig ångsotningsutrustning. Det är möjligt att:

  • Öka er verkningsgrad
  • Minska sotkostnaden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

I princip all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstrålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker närapå ingen ytterligare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Uppnådda resultat i sodapannor:

tabell HISS

Heat Managements fullständiga erbjudande består av:

  • Förebyggande sotning med lågfrekvent ljud. Används typiskt i ECO, katalysator och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotare. Resulterar i möjligheten att ångsota oftare eller spara ånga genom lokal kontroll av ångflödet till varje ångsotare. Möjliggör överlappande sotning och vilket kan användas till att öka antalet ångsotarstarter i kritiska områden.
  • Big data driftanalys för detaljerad studie av pannans driftparametrar.
  • CFD flödesanalys för att studera t ex problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflöde.

Om ABTCP

ABTCP – Brasiliens tekniska sammanslutning av massa och papper – är en organisation vars uppgift är att främja den tekniska utvecklingen av massa- och pappersproduktionskedjan på ett hållbart och innovativt sätt genom teknisk information och utbildning.