Recent-orders-on-optimized-soot-blowing-and-infrasound-cleaning

Nya beställningar på optimerad ångsotning och infraljudsotning

Vi är mycket stolta att få meddela mottagandet av en beställning från ett svenskt massabruk att utrusta 60 ångsotblåsare med vår patenterade HISS-lösning. Ångsotarna är av olika märken; Clyde Bergemann, Diamond Power och Superior.

Huvudsyftet är att minska mängden ånga som används till ångsotning, så att ångan istället kan användas till energiproduktion. För det andra kommer ångtrycket stabiliseras och överhettarens effektivitet ökas och hållas hög över tiden i.

Vi har också fått order på infraljudsotning av två bioeldade URBAS rökrörspannor i Sverige. Målet är att hålla rökrörsstråken och vändkammaren rena.

Vi vill också dela ett foto av en infraljudsotare som driftsattes på en biobränslepanna förra veckan.

Om du vill lära dig mer om våra lösningar samt vår patenterade HISS-lösning, anmäl dig här till vårt webinar den 7 mars!