Big Data-analyser åt ECOMB

Pressmeddelande från ECOMB AB 2017-05-10

Mjukvara som stärker oss

ECOMB och det svenska företaget Heat Management har inlett ett samarbete rörande driftanalys av förbränningsanläggningar. De enorma mängder data som produceras av alla sensorer i en förbränningsanläggning kräver specialiserad mjukvara för ”Big Data”-analysen och för att finna samband mellan parametrar. Heat Managements mjukvara och expertis att analysera resultaten kommer att lyfta våra panndiagnoser till en högre nivå av detaljinformation och kvantifiera besparingarna med ECOMBs produkter. Detta kommer underlätta för beslutsfattarna i inköpsprocessen.