Birka Paradise

Ägare: Birka Cruise Line
Typ av fartyg: Kryssningsfartyg
Huvudmotorer: 4 x Wärtsilä 6L32
Hjälpmotorer: 4 x Wärtsilä 6L32
Ekonomiser: 2 x Unex G-115 efter Huvudmotor och 4 x G-134 efter hjälpmotorn
Katalysator: 8 x Sinox – Systems
Installations år: 2004
Infrasoundsgenerator: 2 x APM150 efter huvudmotorn, 4 x APM70 efter hjälpmotorn,
2 x APM70 efter oljepannan
Rengöringsområde: Ekonomiser, Katalysator och däck

Infrafones sotrengöringssystem installerades på Birka Paradise på varvet Aker (STX) 2004 när båten byggdes. Syftet med att installera infraljudsotningen var att hålla rent hela pannan, katalysatorn och rökgaskanalerna samt garantera passagerardäcken fria från sot.
De fördelar som infraljudsotningen tillfört kunden är:

  • Inget behov för någon övrig sotrengöringsmetod som ångsotning, kemisksotning eller vattenspolning i ekonomisern och katalysatorn.
  • Inget sot på däck.
  • Reducerat slitage på ekonomiserns tubpaket och katalysatorns element, vilket ger en ökad livslängd.
  • Reducerat behov av underhåll av ekonomisern och katalysatorn.