Det finns alternativ till lokalt verkande tryckluftssotning. Läs mer i vårt white paper.

Tryckluftssotning är en ganska vanligt förekommande sotningsteknik. Det har dock visat sig att tryckluftssotning har utmaningar med att hantera sotning av hela rökrörspannan. Det finns andra alternativ till tryckluftssotning som t.ex infraljudssotning. Läs vår sammanställning av skillnaderna mellan infraljudteknik och tryckluftssotning och vad det kan innebära för driften av ditt värmeverk genom att klicka här.