Effektiv renhållning av CDQ ekonomiser firar 20-årsjubilieum

Det är nu 20 år sedan som infraljudsotning installerades för renhållning av kamflänsekonomisern i tre CDQ-pannor hos SSAB(tidigare Ruukki) i Raahe, Finland. Systemen har under alla dessa år framgångsrikt förebyggt försmutsning och igensättning som tidigare skedde.