Ekonomiser

Infrafones Infraljudgenerator kan användas till att hålla ekonomisern ren i olika typer av pannor för många sorters olika bränslen. Genom att applicera infraljud på en ekonomiser kan den konventionella sotningsmetoden reduceras kraftigt eller elimineras. Konventionell sotningsmetod är ofta ineffektiv när det kommer till att rengöra alla delar av ekonomisern, speciellt för ekonomisrar med korta radavstånd eller med kamflänsar. Infraljudet som är högreflekterande och har lång våglängd kan färdas långa avstånd utan att blockeras av hinder (tuber), vilket betyder att ljudet når alla delar av ekonomisern.

Reducerad eller eliminerad användning av konventionell sotrengöring, t ex ångsotning och kulsotning, som orsakar slitage, är resurskrävande och kräver högt underhåll resulterar i:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotningen. Ökad energiproduktion alternativt reducerade bränslekostnader med bibehållen produktion.
  • Ökad livslängd av tubpaket. Skonsam infraljudsotning ökar livslängden för tubpaket genom att minska behovet av konventionell sotning. Infrafones infraljudssystem bidrar inte till någon korrosion eller erosion på tubpaketen.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infrafones infraljudssotningssystem når ytor som konventionell sotningsmetod i vissa fall inte når. Detta leder till reducerad sotuppbyggnad, jämnare drift av pannan och reducerad last på rökgasfläkten.
  • Färre driftstopp för manuell rengöring. Ökar tillgängligheten och därmed energiproduktionen.

Infraljudssotningsteknik för ekonomiser

Ekonomisern är den värmeväxlare som sitter i den del av pannan med lägre rökgastemperaturerna och som vanligtvis har ett torrt sot. Detta White Paper kommer att jämföra de olika sotningsmetoderna med infraljudsotning och kommer att beröra områden som rengöringsverkan, oljud, slitage, arbetsmiljö samt drift och underhållskostnader. Ladda ner kostnadsfritt exemplar här