Finspång, avfall, Sverige

Plats: Sverige
Anläggningsinformation: Värmeverk
Kapacitet: 10 MWth
Panntillverkare: Babcock & Wilcox Vølund
Panntyp: Grate
Bränsle: Hushåll och industriavfall
Installations år: 2009
Infraljudsgenerator: 1 x APM350
Rengöringsområde: 1x Ekonomiser

Installationen av avfallspannan gjordes efter en lyckad installation med bra resultat hos kundens 15 MW biopanna under 2008. Finspångs avfallspanna består av eldstad, tomdrag med tubväggar, första ekonomiserdraget (EKO1 och EKO2), andra ekonomiserdraget (EKO3 till EKO5) och ett slangfilter. Varje ekonomiserdrag är utrustat med tryckluftsotning som var i drift 24 timmar per dygn. Stoft hittades vertikalt mellan eller under tuberna i ekonomiserområdet. Tryckluftsotningen krävde avsevärt underhåll samt att det eroderade på tuberna. I kanalen mellan andra ekonomiserdraget och slangfiltret hade de också ett tjockt lager av sot. Infraljudsgeneratorn installerades mellan första och andra ekonomiserdraget. Några fördelar som infraljudsotningstekniken tillfört är följande:

  • Reducerat tryckluftsotningen med 75 %. Tryckluftsotningen används fortfarande för att ta bort de hårda beläggningarna i sotfickan under första ekonomiserdraget (med rökgastemperatur på 600° C). Finspång undersöker om de kan ta bort beläggningarna med andra metoder för att kunna stänga av tryckluftsotningen permanent.
  • Reducerat slitage på tuberna.
  • Kanalen mellan andra ekonomiserdraget och slangfiltret är avsevärt renare.