Infrafone connect

Erbjuder nu tjänst för fjärrövervakning av prestanda

Heat Management har i över 40 år erbjudit effektiva och lönsamma tekniker för online-rengöring baserat på infrasoundteknologi. Detta gör det möjligt för kraftverk att förbättra kraftverkets prestanda avsevärt. Heat Management släpper nu en ny produkt, Infrafone Connect, som är en tilläggslösning till våra Infrafone sotningssystem.

Infrafone Connect – Ett mjukvaruverktyg

Infrafone Connect är ett mjukvaruverktyg för vår Infrafone-portfölj som gör det lättare att öka tillgängligheten och prestandan både för väremverket/kraftverket och Infrafone-utrustningen.

Infrafone Connect-enheten mäter all nödvändig prestandadata online och skickar via GSM-nätverket information till Heat Management. Detta innebär att Heat Management på distans kommer att kunna säkra infraljudgeneratorns långsiktiga prestanda. Det kommer också att vara möjligt att använda uppgifterna för att förutsäga potentiella behov av service och uppgradering.

Experterna från Heat Management kommer regelbundet att analysera och rapportera data från de olika Infrafone-enheterna till kunden och ge rekommendationer för justeringar vid behov.

Tekniken bygger på ett kommersiellt onlinekommunikationsrådgivning, som nu importerar data från Infrafone-kontrollenheten och sedan exporterar dem på ett säkert sätt utanför brandväggen i kraftverket.

”Vi är mycket nöjda med den lösning som vi nu kommer att kunna erbjuda marknaden. Efterfrågan på denna tjänst har varit känd länge och nu är vi i stånd att erbjuda denna nya teknik ”, kommenterar Andreas Aspell, projektledare, Heat Management

Med lanseringen av Infrafone Connect har Heat Management ytterligare stärkt sitt mål att vara teknologiledande inom effektiv renhållning av pannor.