Framgångar för eldrörspannor

Vår standardiserade lösning för sotning av eldrörspanna fortsätter att tas väl emot av marknaden. Under andra halvåret 2016 driftsattes fyra nya anläggningar. Det handlar ofta om att förbättra rengöringsverkan jämfört med tryckluftsotning, som hos Nässjö Affärsverk. Typiska resultat är ökad verkningsgrad, färre stopp för manuell rengöring av rökrörspanna och stabiliserad utloppstemperatur, som hos Sandviken Energi och Tidaholm Energi.