Frövi, Sverige

Plats: Frövi, Sverige
Anläggningsinformation: Kartongtillverkning, Kraft-process
Kapacitet: 1200 ton TS/dag
Panntillverkare: Kvaerner/Metso
Panntyp: Svartlutpanna
Aska: Natriumsulfat, pH 10.5-11.5
Installations år: 2007
Infraljudsgenerator: APX2000
Rengöringsområde: Kanal mellan förångare och ekonomiser

Stoftansamling och tillhörande igensättning av kanalen mellan förångaren och ekonomisern var en flaskhals i processen. Kanalen hölls ren mha en kombination av fyra ångsotare, vattentvätt under drift samt vattentvätt vid driftstopp. Ångsotarna kördes frekvent som en del av pannans ångsotningsprogram och dessutom vattentvättade man varannan dag under drift. Vid planerade stopp, var 6e vecka, vattentvättades kanalen grundligare.

Vattentvättningen korroderade kanalen och orsakade reparationer. Hela kanalen byttes ut 2003. Trots rengöringsmetoderna steg differentialtrycket över kanalen okontrollerat och vattentvätten kunde bara tillfälligt reducera differentialtrycket. ID-fläktarna gick ofta på eller nära max kapacitet.

Resultat med infraljudsotning:

  • Alla problem med igensättningar och beläggningar har eliminerats.
  • Behovet av vattentvätt har eliminerats, med tillhörande eliminering av vattenförbrukning, mantimmar och korrosion av kanalen.
  • Två ångsotare har stängts av. De andra två körs reducerat jämfört med tidigare.
  • Differentialtrycket över kanalen är lågt och stabilt.
  • ID-fläktarna körs stabilare och på lägre varvtal.
  • Massaproduktionsrekord har uppnåtts sedan flaskhalsen i produktionen försvann.
  • Den allmänna uppfattningen hos driftpersonalen är att pannans drift väsentligen förbättrats.
  • Återbetalningstiden på investeringen blev mindre än 6 månader.