Heat Management presenterade på IRRC 2018 i Wien – ladda ner artikeln!

Heat Management deltog på IRRC i Wien 1-2 oktober. Vi presenterade under titeln ”Boosting boiler efficiency and availability through fouling management‘. Artikeln som publicerades i samband med konferensen kan du läsa här!

Om optimerad ångsotning

Erfarenhet visar att mer än 90% av rengöringen av en sotblåsare sker under sotblåsarens första slag. När sotblåsaren dras in, används 50% av ångan i onödan. Genom att utrusta varje sotblåsare med ett manöverdon för lokal styrning av ångflödet är det möjligt att:

  • Halvera ångförbrukningen
  • Öka elproduktionen
  • Dubblera sotningsfrekvensen
  • Använda billigare bränsle

Om infraljudsotning

Förebyggande metod för alla torra beläggningar av aska, i avfallspannor används metoden typiskt i ECO, SCR och APH. Typiska resultat är:

  • Lösning av igensättningsproblem
  • Minskad ångförbrukning av sotblåsare med 70-100%
  • Minskat slitage från sotblåsare eller erosion på grund av delvis blockerade tubbankar/SCR-element
  • En enda enhet, med lågt underhåll, behövs för ett stort rengöringsområde, till exempel en hel ECO

Om Big Data-analys

Vår unika programvara används ensam eller tillsammans med ovanstående rengöringstekniker för att analysera pannans driftdata, vilket klargör var uppgraderingar av sotningssystemen är mest nödvändiga och kvantifierar resultatet. Programvarans inbyggda regressionsanalys visar förhållandet mellan alla operativa parametrar och kvantifierar hur mycket en ändring i en parameter påverkar andra parametrar. Detta är till hjälp vid optimering av pannans funktion.