IRRC 2018 Wien

Heat Management presenterar på IRRC 2018 i Wien

Heat Management kommer att vara på IRRC i Wien 1-2 oktober. Den 2 oktober kl 14.00 kommer vi även hålla en presentation under titeln ”Boosting boiler efficiency and availability through fouling management’.

För avfallsförbränningsanläggningar är stora besparingar möjliga genom att optimera sotningssystemen. Heat Management använder en eller flera av en unik uppsättning verktyg:

 • Förebyggande akustisk rengöring med låg frekvens (infraljud). Typiskt använd i ECO, SCR och APH.
 • Optimerande ombyggnad av ångsotblåsare för att sota oftare eller snabbare eller för att eller minska ångförbrukningen genom lokal kontroll av ångtillförseln till varje sotblåsare. Möjliggör överlappande sotblåsning, vilket ökar antal sotblåsarstarter i kritiska områden.
 • Big data driftanalys/panndiagnos för detaljerad studie av pannans driftsparametrar.
 • CFD-flödesanalys för att studera exempelvis problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflödet.

Om optimerad ångsotning

Erfarenhet visar att mer än 90% av rengöringen av en sotblåsare sker under sotblåsarens första slag. När sotblåsaren dras in, används 50% av ångan i onödan. Genom att utrusta varje sotblåsare med ett manöverdon för lokal styrning av ångflödet är det möjligt att:

 • Halvera ångförbrukningen
 • Öka elproduktionen
 • Dubblera sotningsfrekvensen
 • Använda billigare bränsle

Om infraljudsotning

Förebyggande metod för alla torra beläggningar av aska, i avfallspannor används metoden typiskt i ECO, SCR och APH. Typiska resultat är:

 • Lösning av igensättningsproblem
 • Minskad ångförbrukning av sotblåsare med 70-100%
 • Minskat slitage från sotblåsare eller erosion på grund av delvis blockerade tubbankar/SCR-element
 • En enda enhet, med lågt underhåll, behövs för ett stort rengöringsområde, till exempel en hel ECO

Om Big Data-analys

Vår unika programvara används ensam eller tillsammans med ovanstående rengöringstekniker för att analysera pannans driftdata, vilket klargör var uppgraderingar av sotningssystemen är mest nödvändiga och kvantifierar resultatet. Programvarans inbyggda regressionsanalys visar förhållandet mellan alla operativa parametrar och kvantifierar hur mycket en ändring i en parameter påverkar andra parametrar. Detta är till hjälp vid optimering av pannans funktion.

Om IRRC

IRRC-forumet har sedan länge etablerat sig som en av de ledande konferenser inom sektorn för energi-från-avfall. Denna händelse är ett bra tillfälle att träffa europeiska experter och beslutsfattare inom området avfallsförbränning. Utbytet av erfarenheter, idéer och koncept kommer att stimulera samarbete och kommer att främja utveckling, särskilt i de nya EU-medlemsstaterna.