Hedensbyn, Sverige

Plats: Hedensbyn, Sverige
Anläggningsinformation: Kraftvärmeverk
Kapacitet: 92 MWth
Panntillverkare: Foster Wheeler
Panntyp: CFB
Bränsle: Träflis, bark, spån (70-90%). Torv (10-30%)
Installations år: 2014
Infraljudsgenerator: 1 x APX10000
Rengöringsområde: Ekonomiser och Luftförvärmare

Pannan har ett vertikalt drag med 3 ekonomisertubpaket och 5 luftförvärmarpaket. Rökgastemperaturen in i eko är ca 478 °C och ut ur luftförvärmaren ca 136 °C.

Varje tubpaket är utrustat med ångsotare. Innan Infrafone installerade Infraljudgeneratorn ångsotades alla tubpaket två gånger per dygn.

Resultat med infraljudsotning:

  • Ångsotningen har reducerats med 75 % i ekonomisern och luftförvärmaren. Med infraljudsotning körs ångsotningen en gång vartannat dygn.