Hur du kan öka lönsamheten på ditt kraftvärmeverk

Vår passion är att hjälpa anläggningscheferna för kraftvärmeverk runt om i hela världen att effektivisera sin verksamhet genom att sänka sina kostnader och därigenom förbättra sin lönsamhet. Det är inte alltid som sotrenhållningen i kraftvärmeverken är det man först tänker på, men vår erfarenhet är att uppgradera sotningsmetoden kan ha relativt stor påverkan på lönsamheten. Vi har därför beslutat att dokumentera en stor del av våra kunskaper och erfarenheter om sotrenhållning, samt att göra denna kunskap tillgänglig för alla på vår hemsida i form av nedladdningsbara dokument. Vi har under året lanserat detta på svenska och nu även på engelska. Vi har försökt beskriva vad du kan förbättra och hur du kan uppnå dessa förbättringar på ett enkelt sätt. Vi har också beskrivit vilka olika möjligheter du har genom att jämföra olika sotrehållningsmetoder med varandra. Slutligen skall det vara enkelt att köpa och äga så vi har olika erbjudanden som fyller olika typer av behov hos våra kunder. Vår hemsida har designats för att göra det enkelt för dig att hitta all relevant information som du kan behöva för att ta ett beslut som det här för att förbättra ditt kraftvärmeverk.

Börja din resa genom att följa de tre enkla stegen på vår hemsida eller gräv dig ned direkt i vår kunskapsbas.

Vi hoppas att du uppskattar den och skicka oss gärna feedback direkt till mig om du ser att vi skulle kunna förbättrra stödet för dig i ditt köpbeslut.