Infrafone connect

Infrafone Connect – En möjlighet att förekomma naturligt slitage

Infrafone Connect som del av ett serviceavtal med Heat Management ger oss möjligheten att förekomma att naturligt slitage leder till att komponenter helt havererar. Genom att med överlägsen upplösning övervaka driftparametrar, som en vanlig DCS inte lämpar sig för, kan vi se tidiga tecken på fjäderhaveri och förslutning av kolv och då sätta in åtgärder i ett tidigt skede.

Tillsammans ger detta våra kunder en smidigare process för att hålla hög tillgänglighet på infraljudsotaren men minimal arbetsinsats.