Infrafone expanderar med kapital från Almi Invest och Coach & Capital: Svensk, grön och lönsam högteknologi till kraftvärmeverk och fartyg

Infrafones utrustning gör förbränningsanläggningar mer miljövänliga och än mer lönsamma med unik lågfrekvent infraljudsteknik. Med nytt kapital från riskkapitalfonderna Almi Invest och Coach & Capital kan man nu ta steget ut i Europa och påbörja en internationell expansion. – Infrafone har starka kundreferenser, en unik teknologi och en stor intressant potentiell marknad, säger Åsa Otterlund, Investment Manager hos Almi Invest.

Lönsam investering för kunden
Det lågfrekventa infraljudet sänker koldioxidutsläppen och håller eldningspannorna fria från sot mer effektivt än traditionell teknik vilket ökar verkningsgraden och livslängden hos pannorna i jämförelse med befintlig teknologi. – Investeringen för våra kunder är mycket lönsam över förbränningspannans livscykel jämfört med de traditionella metoderna, säger Mattias Nyström, VD på Infrafone.

Hög årlig tillväxt
Avsotningstekniken bygger på grundaren Mats Olssons uppfinning från 1970-talet. Förra året omsatte företaget 24 Mkr och tillväxten har legat mellan 20 och 40 procent om året de senaste åren. Den kraftiga tillväxten beror i första hand på tekniska genombrott och ett ökat fokus på utvalda affärsområden. – Vi ser med spänning fram emot bolagets fortsatta utveckling och expansion på den europeiska marknaden och kommer att stötta bolaget under denna process, säger Anders Norlin från Coach & Capital.

Om Almi Invest
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital, kompetens och nätverk. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.se

Om Coach &Capital
Coach & Capital är ett venturebolag som ägs av ett 60-tal personer med gedigen erfarenhet av entreprenörskap, affärsutveckling och företagsledning från olika branscher. Coach & Capital’s bidrag av nätverk, kompetens och resurser är minst lika viktigt som kapitalet som investeras i unga tillväxtbolag med stark och entreprenöriell ledning.

För ytterligare information:
Mattias Nyström. VD Infrafone, mobil 070 830 16 33
Åsa Otterlund, Investment Manager, Almi Invest Stockholm AB, mobil 070 299 15 50
Anders Norlin, Investment Manager, Coach & Capital, mobil 070 567 55 17