Infrafone presenterade sin teknik med SCR Solutions under PowerGen 2015 i Las Vegas

Infrafone presenterade sin teknik tillsammans med SCR Solutions under PowerGen i Las Vegas den 8 december 2015. Presentationen handlade om de nya MATS-kraven (Mercury Air Toxics Standards) som rör oxidation av kvicksilver och reglering av andra sura gaser. För att efterleva miljölagstiftningen kommer katalysatorprestandan att bli viktigare än någonsin. Presentationen diskuterade samfördelar med SCR & FGD-teknik för efterlevnad av MATS-kraven, renlighet av katalysatorelement samt vissa tekniker för att upprätthålla katalysatorns prestanda. En av teknikerna som nämndes var Infrafones ljudsotning som förebygger beläggningar på katalysatorelementen.

PowerGen 2015 MATS requirements for catalysts Infrafone