Infrafone ställer ut tillsammans med SCR Solutions

Infrafone presenterar sin teknik tillsammans med SCR Solutions under PowerGen i Las Vegas den 8 december 2015. Oxidation av kvicksilver och reglering av andra sura gaser kommer att ingå i de kommande MATS-kraven (Mercury Air Toxics Standards). För att efterleva miljölagstiftningen kommer katalysatorprestandan att bli viktigare än någonsin. Presentationen kommer att diskutera samfördelar med SCR & FGD-teknik för efterlevnad av MATS-kraven, renlighet av katalysatorelement samt vissa tekniker för att upprätthålla katalysatorns prestanda.