International Biomass Conference & Expo

International Biomass Conference & Expo är världens största biomassakonferens och kommer att hållas i Charlotte, North Carolina, mellan 11 och 14 april. Under denna konferens finns goda möjligheter att bekanta sig med ny teknik inom biomassaindustrin.

Infrafone är ett av företagen som kommer att ställa ut sin teknik, kom förbi oss vid bås 628 och lär dig mer om Infrafones teknik.

Klicka här för att se konferensens agenda.