Kanaler och silos

Infraljud kan användas för renhållning av alla slags kanaler och silos i olika typer av pannor med en mängd olika bränslen. Genom användandet av Infraljudtekniken minimeras sotuppbyggnaden i kanalerna och silos. Detta är möjligt tack vare infraljudets långa våglängd som gör att ljudet har låg absorption och därför kan bygga upp mycket höga ljudtryck i exempelvis kanaler och silos och täcka upp stora renhållningsområden.

Fördelarna som Infraljudtekniken för med sig till kunderna är:

  • Minimal stoftuppbyggnad på kanalväggar och siloväggar.
  • Reducerat eller eliminerat behov av driftstopp för manuell rengöring och vattentvätt. Kan göra att man tar bort flaskhalsar i produktionen. Minskad hantering av tvättvatten, färre man-timmar.