Katalysatorer (SCR)

SCR utrustningen fungerar inte om gaserna inte kommer i kontakt med katalysatorelementen. Därför är en kritisk del i designprocessen att hålla katalysatorn ren. Ordentligt rent på katalysatorns ytor är kritiskt men inte bara för att maximera verkningsgraden, utan kan också ha en viktig roll för anläggningens prestanda. Ett effektivt sotrengöringssystem är väldigt viktigt, men det finns andra faktorer att överväga. En är förmågan att förhindra skador på katalysatorns ytor – Som att erodera de känsliga keramerna eller keramiskt belagda ytorna i reaktorns stavar -, och en annan är att bibehålla hög tillgänglighet och samtidigt lågt underhåll.

Infrafones infraljudteknik ger rena ytor i SCR med en metod som är helt skonsam för katalysatorelementen. Dessutom nås alla delar av katalysatorn effektivare än med andra sotningsmetoder. Fördelarna är följande:

  • Effektivare neutralisering av NOx utsläppen. Detta betyder överensstämmelse med utsläppskraven.
  • Reducerad erosion av de keramiska ytorna. Skonsam infraljudteknik reducerar underhållskostnader och förlänger katalysatorns livslängd.
  • Hög tillgänglighet på sotrenhållningssystemet. Infrafones infraljudgenerator har en enkel och pålitlig mekanisk konstruktion som ger hög tillförlitlighet för hela energiproduktionsprocessen.
  • Minimalt underhållsarbete av sotrenhållningssystemet. Reducerat antal stopp för underhåll av sotrenhållningssystemet och därmed ökad tillgänglighet av katalysatorn.

Vad gör infraljud till det optimala valet för sotning av katalysatorer?

För att möta de framtida utsläppskraven är det viktigt att hålla katalysatorn så ren som möjligt för att den ska bibehålla sin maximala verkningsrad. Katalysatorn har relativt låga rökgastemperaturer och därför är infraljudsotning en metod som kan resultera i stora besparingar på grund av sina fysiska egenskaper. Den största fördelen med infraljudteknologin är att den håller områden med lägre temperaturer renare på grund av sin globala rengöringsverkan i jämförelse med ångsotning, tryckluftsotning och högfrekvent sotning (sonic horns), eftersom dessa metoder enbart har en lokal rengöringsverkan. Läs mer o skillnaderna mellan infraljudssotningstekniken för katalysatorer (SCR’s) och konventionell sotningsteknik, klicka här!