Kingsport, Texas, USA

Plats: Kingsport, Texas, USA
Anläggningsinformation: Ångpanna
Kapacitet: 3 milj ton TS/dag
Panntillverkare: Kvaerner/Metso
Panntyp: Soda liquor boiler
Bränsle: Rest från massatillverkning. Till stor del natriumkarbonat, Na2CO3
Installations år: 2014
Infraljudsgenerator: 2 x APX2000
Rengöringsområde: 2 Kanaler (goose necks), 2 Elektrofilter och Kamflänsekonomiser

Efter ekonomisern delar rökgaskanalen upp sig i två goose necks, följt av två parallella elfilter. I dessa kanaler, där rökgastemperaturen är 160-180 °C, uppstår igensättningar. Kanalerna har tidigare rengjorts manuellt under drift 7-8 ggr/år genom att stänga av ena kanalen och gå ner till 50 % last under 8-10 timmar. Man hade även stora problem med igensättningar i inloppet till elfiltrena samt beläggningstillväxt i elfiltrena och tillhörande hög opacitet.

Infrafone installerade två APX2000 infraljudsotare för renhållning av kanaler och elfilterinlopp. Man gjorde i samband med detta även en översyn av styrplåtarna i elfilterinloppet.

Resultat med infraljudsotning:

  • Kraftig reduktion i spänningsöverslag mellan elektroder och samlingsplåtar i elfiltret.
  • Stabil opacitet vid olika last. Opaciteten skenar inte iväg som tidigare.
  • Stabil opacitet vid olika last. Opaciteten skenar inte iväg som tidigare.
  • Man behöver inte längre gå ner i last och manuellt rengöra kanalerna.
  • Kamflänsekonomisern är generellt renare nu jämfört med utan infraljudsotningen så systemet har även verkan uppströms kanalerna.