Konvektion

Infraljudtekniken kan för många slags bränslen användas för att optimera renhållningen av konvektionsdelen i pannor. Infraljudtekniken är mest effektiv i de delar där beläggningarna är torra. Genom att använda infraljudtekniken på konvektionsdelen kan användandet av konventionella sotningsmetoder reduceras eller elimineras. Konventionella sotningsmetoder kan ha svårt att nå alla delar av tubpaketen, särskilt då tubdelningen är liten. Genom användandet av infraljud, med sin låga absorption tack var lång våglängd, täcks stora renhållningsområden och samtliga delar av tubpaketen nås.

Det minskade användandet av konventionella sotningsmetoder såsom ångsotning och kulsotning, som orsakar mycket slitage, är resurskrävande och kräver mycket underhåll, leder till:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotningsutrustningen. Ökar produktionen eller minskar bränsleförbrukningen med bibehållen produktion.
  • Ökad livslängd hos de värmeöverförande ytorna. Icke slitande infraljud ökar livslängden på tubpaket m m genom att minska behovet av de konventionella rengöringsmetoderna. Infraljudet ger varken korrosion, erosion eller någon annan form av slitage.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudet når delar av tubpaketen som ibland inte nås av de konventionella metoderna. Detta leder till minskad stoftansamling, jämnare drift av pannan och lägre belastning på rökgasfläktarna.
  • Färre stopp för manuell rengöring. Detta leder till ökad panntillgänglighet och därmed ökar produktion.