Kostnadsbesparingskalkylator för biopanna

Hur mycket kan ni spara med Infrafones teknik?

Infrafone erbjuder er att på egen hand ta reda på hur stor besparing ni skulle få om ni installerar Infrafones infraljudsbaserade och automatiska sotrengöringssystem. Detta dokument räknar ut de sammanlagda besparingarna från ökad verkningsgrad, minskad bränsleförbrukning och ökning av förbränningspannans livslängd. En mer avancerad och detaljerad version finns att tillgå för den intresserade, kontakta:

Andreas Aspell +46 739 81 53 57, ePost: andreas.aspell@infrafone.se

Ladda ner kalkylen och räkna på hur mycket ni kan spara. Ni behöver då ange er mailadress för att vi ska kunna skicka en länk med filen till er. Därefter är det bara att klicka på länken som ni fått i ert mail så laddas dokumentet ner. Vi accepterar enbart företags e-postadresser för nedladdning av dokument.