Kristinehamn, Sverige

Plats: Kristinehamn, Sverige
Anläggningsinformation: Värmeverk
Kapacitet: 15 MWth
Panntillverkare: Metso
Panntyp: Rost
Bränsle: Bark, GROT, träflis
Installations år: 2012
Infraljudsgenerator: APL1000
Rengöringsområde: Ekonomiser och Konvektion

Pannan har ett vertikalt drag med två konvektionstubpaket och ett ekonomisertubpaket med kamflänsar. Rökgastemperaturen in i konvektionsdelen är 600-700 °C och ut ur ekonomisern ca 180 °C.

Varje tubpaket är utrustat med ångsotare. Innan Infrafone installerade Infraljudgeneratorn ångsotades alla tubpaket fyra gånger per dygn.

Några av de fördelar som Infrafone tillfört kunden är:

  • Ångsotningen har reducerats kraftigt. Nu ångsotar man konvektiondelen och ekonomisern var 3e-4e dygn vid normal drift.
  • Slitaget på tubpaketen i ekonomisern har reducerats.
  • Ekonomisern hålls helt ren.