Kunskap om koleldade kraftvärmeverk

Kunskap kommer att publiceras under våren 2013.