Kunskapsbas

I vår kunskapsbas kan du läsa om hur våra sotningsmetoder fungerar och hur de skiljer sig från andra metoder.

Varför infraljud är effektivare än hörbart ljud för att hindra sotuppbyggnad i förbränningspannor

Videon nedan visar hur graden av turbulensen i rökgasflödet ökar med minskad frekvens. Ökad turbulens leder till minskade läzoner.

Webinars

Webinar (9 november 2018): Lönsam och hållbar förebyggande sotning i sodapannor

Anmäl dig till detta webinar för att lära dig hur betydande energibesparingar kan uppnås utan att riskera tillgängligheten. Webinariet hålls på engelska. Anmäl dig här!

Webinar (23 november 2018): Transformera ditt ångsotblåsningssystem med HISS

Anmäl dig till detta webinar för att lära dig mer om den patenterade HISS-teknologin, som gör ert ångsotningssystem till ett effektivt verktyg att hantera igensättningar och öka verkningsgraden på era kraft- och sodapannor. Webinariet hålls på engelska. Anmäl dig här!

White papers

Varför infraljud är effektivare än hörbart ljud i att förhindra sotuppbyggnad

Infrafones infraljudsteknik utnyttjar lågfrekvent ljud runt 20 Hz som är under det hörbara ljudets frekvens för att hålla olika typer av ytor fria från stoft. Anledningen till detta är att lågfrekvent ljud har många fördelar jämfört med det hörbara så kallade högfrekventa ljudet. Ladda ner ditt exemplar här

Jämförelse mellan infraljud och ångsotning

Ångsotning är en rengöringsmetod som lämpar sig bäst för rengöring av värmeöverförande ytor i högtemperaturområden såsom överhettare, där det bildas svåra beläggningar pga smälta komponenter i askan. För ekonomiser, luftförvärmare, katalysatorer och andra delar där rökgastemperaturen är lägre kan man med infraljudteknik eliminera eller åtminstone kraftigt reducera behovet av ångsotning, vilket innebär stora besparingar pga följande nackdelar med ångsotning: Ladda ner kostnadsfritt exemplar här

Användning av infraljud vid rengöring av kanaler

Tack vare infraljudets unika egenskaper har infraljudssotning visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förhindra uppbyggnad av sot i kanaler, sotfickor och silos. Tekniken möjliggör rengöring av alla typer av kanaler, oavsett dess dimensioner. Ladda ned hela rapporten här.

Minskade utsläpp med infraljud

I katalysatorer, ekonomiser, luftförvärmare, elfilter eller andra delar av pannor, där rökgashastigheten är relativt låg, kan infraljudsotning resultera i betydande ekonomiska besparingar och reducerade emissioner. I detta white paper fokuserar vi på emissioner, som kan reduceras genom att hålla värmeväxlare, katalysatorer eller elfilter renare. Ladda ned hela rapporten här.

Infraljudssotningsteknik för katalysatorer (SCR)

För att möta de framtida utsläppskraven är det viktigt att hålla katalysatorn så ren som möjligt för att den ska bibehålla sin maximala verkningsrad. Katalysatorn har relativt låga rökgastemperaturer och därför är infraljudsotning en metod som kan resultera i stora besparingar på grund av sina fysiska egenskaper. Den största fördelen med infraljudteknologin är att den håller områden med lägre temperaturer renare på grund av sin globala rengöringsverkan i jämförelse med ångsotning, tryckluftsotning och högfrekvent sotning (sonic horns), eftersom dessa metoder enbart har en lokal rengöringsverkan. Läs mer om infraljudssotning för katalysatorer (SCR’s) här

Infraljudssotningsteknik för ekonomisers

Ekonomisern är den värmeväxlare som sitter i den del av pannan med lägre rökgastemperaturerna och som vanligtvis har ett torrt sot. Detta White Paper kommer att jämföra de olika sotningsmetoderna med infraljudsotning och kommer att beröra områden som rengöringsverkan, oljud, slitage, arbetsmiljö samt drift och underhållskostnader. Läs mer om infraljudsotning för ekonomisers här

Infraljudssotningsteknik för roterande (Ljungström) luftförvärmare

Drifts och underhållskostnaderna av traditionell ångsotning för roterande luftförvärmare är relativt hög eftersom dom förbrukar värdefull ånga under drift. Det ger bara en lokal reningseffekt och kommer därför behöva regelbundna drift stop för manuel rening. Som tillägg till detta åsamkar dom ett betydande slitage på luftförvärmarens element. Läs mer om infraljudsotning för roterande luftförvärmare här

Jämförelse mellan infraljud och kulsotning

Kulsotning är en rengöringsmetod som går ut på att kulor eller clips i stål eller aluminium som släpps ner i tubpaket och avlägsnar beläggningar från de värmeöverförande ytorna. För ekonomiser, luftförvärmare och andra delar där rökgastemperaturen är relativt låg och beläggningarna därmed är torra är infraljudtekniken ett bättre val. Läs mer här

Skillnader mellan infraljudteknik och tryckluftsotning

Infraljud handlar om att sätta luft i svängning, så både tryckluftsotning och infraljudteknik bygger på att hålla rent med hjälp av luft som rör sig med hög hastighet. Det finns dock flera stora skillnader mellan tryckluftsotning och infraljudteknik. Läs mer om detta ämne här

Business Case

En mer lönsam biopanna!

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en biopanna ökades genom minskade bränslekostnader & minskat slitage när Infrafones infraljudsteknik installerades i samband med ett byte av ekonomiser för tredje gången hos detta värmeverk. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing. Läs mer här

Besparingar för en avfallspanna!

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en avfallspanna ökades genom bland annat minskade kostnader för manuell rengöring för en avfallseldad förbränningspanna när Infrafones infraljudsteknik installerades. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing. Läs mer här.

Bättre lönsamhet för kolpanna!

Denna rapport beskriver ett exempel på hur lönsamheten för en koleldad panna ökades genom bland annat minskade kostnader för manuell rengöring när Infrafones infraljudsteknik installerades. Läs om hur resultatet blev och om kundens besparing. Läs mer här.

Publications

Rapport från Värmeforsk feb 2009!

ÅF skrev i uppdrag av Värmeforsk en rapport år 2009 som skulle ta fram en situationsbeskrivning över de sotningsmetoderna som användes på svenska sodapannor samt förklara skillnader på tillgänglighet och sotningseffektivitet. I rapporten tog de upp två av Infrafones referenser Korsnäs AB i Frövi och Smurfit Stone i Stevenson, Alabama. Ladda ner kostnadsfritt exemplar här

Case Studies

Är du intresserad av att läsa mer om våra referenser kan du klicka här.

Infographic – Soot Blowing Challenges for Recovery Boilers

Ladda ner infografen här!

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara