Infraljudets fördelar som akustisk sotningsmetod

Unik kunskap

Första installationen av Infrafones teknik i syfte att hålla en industriell panna rena från sot gjordes 1978. Pannan var en MgO panna i ett av Stora Ensos pappersbruk i Hyltebruk, Sverige. Erfarenheten som vi fått genom åren har lärt oss hur vi kan skapa värde med Infraljud.

Ljudets egenskap varierar beroende på frekvensens storlek. Ljud kan delas upp till infraljud, hörbart ljud och ultraljud. Infrafones teknik genererar infraljud vilket är ljud med frekvenser under 30 Hz.

Infraljudets vågor har många egenskaper som gör att den är passande för sotrengöring:

  • Infraljudvågor har en lång våglängd. Den akustiska rengöringsverkan kan nå områden långt bort från den akustiska källan, till skillnad från sotrengöring med hörbara ljudfrekvenser.
  • Infraljudvågor är runtstrålande. Det betyder att ljudet sprider sig med samma kraft åt alla riktningar, till skillnad från sotrengöring med hörbart ljud som har en tydlig riktningsverkan.
  • Infraljudets låga absorption. Infraljudet har väldigt låg energiförlust vilket gör att den kan färdas långt i rökgasflödet utan att försvagas och motverkar sotbeläggningar långt från infraljudsgeneratorn.

Infrafones sotrengöringsmetod baseras på infraljud som skapar svängningar i rökgasflödet.Turbulensen som skapas av svängningarna motverkar sotbeläggningar på värmeväxlarnas tubpaket, väggar och hörnor.

Varför infraljud är effektivare än hörbart ljud för att hindra sotuppbyggnad i förbränningspannor

Videon nedan visar hur graden av turbulensen i rökgasflödet ökar med minskad frekvens. Ökad turbulens leder till minskade läzoner.

Kundanpassat system

Generering av infraljud är inte tillräckligt för att uppnå den önskade rengöringsverkan. Framgången i sotrengöringsmetoden med infraljud vilar i vår unika kunskap samlad under mer än 30 års erfarenheter. Vår ständiga utveckling har lett till vårt eget framtagna ljudberäkningsprogram som simulerar infraljudets beteende i kundens applikation. Med hänsyn av dimensionerna och pannans drift tar ljudberäkningsprogrammet fram installationsplatsen och de optimala inställningarna för sotrengöringsutrustningen för att uppnå den önskade rengöringsverkan. Därför skräddarsyr vi varje sotrengöringsutrustning efter varje applikation och kundens behov.
Installationsplats och antal infraljudsgeneratorer kan vi idag förutse tack vare vår erfarenhet, men för att kunna bestämma storlek och rätt frekvens på sotrengöringsutrustningen gör vi en ljudberäkning. Bilden till höger illustrerar två av Infrafones installationer; en industriell och en marin. Installationsplatsen utgår alltid ifrån den optimala akustiska effekten och varje enhet har sin frekvens för att uppnå den optimala rengöringsverkan.