Hur infraljudsotningen fungerar

Infraljud skapar turbulens i flödet

Infrafones sotrengöringsmetod baseras på infraljud som skapar svängningar i rökgasflödet. Turbulensen som skapas av svängningarna motverkar sotbeläggningar på värmeväxlarnas tubpaket, väggar och hörn. Att läzonerna elimineras beror på turbulensen som skapas i gasflödet.

Animation av flödeshastighet

Stillbilden visar gashastigheten förbi 2 rör vid en flödeshastighet om 3 m/s. Gashastigheten bakom rören och nära rörytan blir mycket låg.

flodeshastighet-jamvikt-3-0-m-s

Med en infraljudgenerator installerad uppstår en svängning fram och tillbaka i flödesriktningen. Ljudpulsationen gör att flödet svänger tillbaka in i området med låg gashastighet runt röret och kan därmed spola bort stoft från rörytan. Se Animationen.

vel animation 5 fps 3 + 10 m-s